Sunday, November 08, 2009

Sekolah Rendah Yang Paling Wajar Disealirankan

Sekolah satu aliran tidak sewajarnya untuk sekolah menengah. Ini kerana pada peringkat sekolah rendahlah segala bentuk pupukan jatidiri patut dimulakan.

Memaksa anak-anak yang keluar dari 'pengasingan bangsa' untuk menongkah dunia persekolahan peringkat menengah hanya melahirkan sebuah lagi generasi yang rumit dan payah difahami. Ini kerana golongan bukan melayu pasti akan segera memastikan anak-anak mereka bersekolah rendah aliran vernakular dan pada peringkat ini, tiada percampuran kaum akan berlaku.

Ini pasti akan mengakibatkan masalah yang besar pada peringkat awal integrasi yang akan bermula saat mereka telah kenal banyak perkara mengenai 'kenakalan' hingga 'jenayah' dan jenayah kebencian pasti akan menjadi-jadi.

Akibat dari perkara ini, sudah tentulah ianya akan menjadi kudis yang kita masih belum mampu mentafsirkan kesannya.

Untungnya untuk memastikan sekolah satu aliran bermula di sekolah rendah ialah mereka akan diajar selama 7 tahun secara wajib dalam bahasa kebangsaan di samping kelas-kelas asas vernakular yang patut diwujudkan.

Percampuran selama 7 tahun ini akan menghasilkan generasi yang amat ideal untuk menongkah masa depan.

Selepas tamat pengajian wajib satu aliran ini, barulah sesuai bagi mereka untuk memilih sekolah aliran vernakular dan bibit-bibit kebangsaan telah tersemai dan melekat dalam jiwa masing-masing.

Maka dengan ini, sudah tentu pilihan aliran vernakular ini akan diisi dengan taburan kaum yang sekata kerana ibu bapa dapat melihat kecenderungan anak mereka untuk memilih sekolah aliran vernakular yang masih lagi tertakluk kepada sukatan yang sesuai.

Jadi, rasionalkah untuk sekolah satu aliran dimulakan pada peringkat menengah? Persoalan ini merupakan sesuatu yang perlu diambil serius.