Friday, October 17, 2008

تولرنسي ماكن ديري؟

أورع حيندو دمليسيا تلح ممبينا 1 كويل أونتوق ستياف 149 فعانوت حيندو

أورع إسلام دمليسيا جوما ادا 1 مسحيد أونتوق ستياف 2300 اورع فعانوتث

إينيكه فقتا يع مريكا تيدق ماحو امبيل كيرا افابيلا معاتاكن كراجأن ممبطسكن فمبينأن كويل حيندو دنكارا ايني؟

جيكا أورع إسلام ماحو، فستي مريكا ماحوكن لبيه بثف لاكي كويل درونتوحكن

سيكف تولرنسي أورع إسلام دنكارا إيني سدع ماكن ديري

بريكوت كومين سأورع يع تيدق برنام
ا

" extinction will never come to racist people... extinction only will goes to bloody tolerance people.. "


إيا مباوا مقصود، كاوم يع ممفوثأي صفت فركاومن يع تبل تيدق اكن فوفوس ، تيدق سفرتي كاوم يع معاملكن تولرنسي ممبابي بوتا سفرتي افا يع دأجر كفد أورع إسلام دمليسيا حاري ايني

أورع حيندو دمليسيا سسوعكوهث فرلو دأجر أونتوق ديام