Ahad, April 27, 2008

معافا ادا فوس جاوي ؟

توجوان ساى مماسوقكان فوس برتوليسن جاوي بوكنلح باكي مودحكن برلاكوث فروؤوكاسي. اياث ادلح سماتا ماتا اوساحا ساى اونتوق مباوا سمولا جاوي سباكاي بحاسا فرجواعن اورع اورع ملايو يع دحولوث باعون ستلح دسرو ملالوءي مديوم برتوليسن جاوي

ادالح منجادي حرافن ساى اونتوق مليحت اورع ملايو يع ترديري داري برباكاي لاتربلاكع فوليتيك، برساتو دمي اكام اسلام دان بعسا ملايو

اونتوق منجافاي جيتا جيتا ترسبوت، ادالح فنتيع باكي اورع ملايو مميليكي سيفة كبعسأن يع تيعكي دان فنتيع باكي اورع ملايو مراسا سدر بحوا فرفجاحن اورع ملايو حاري ايني تلح اخيرث معحاكيس كأوفايأن كيتا اونتوق منجادي فنراجو كرجساما انتارا كاوم دمليسيا

راماي كيتا تيدق سدر بحاوا فلامفاو جينا تلح لاما معكوناكن توليسن جينا اونتوق معحنتم كيتا يع فادا فندافت مريك، كاتا تيدق اكن تاحو معنأي افا يع مريك فركاتاكن تنتع كاوم ملايو يع سودح تنتوث برسليت دعن كجامن دان فعحينأن يع ممفو ممبعكيتكن كماراحن كيتا سكيراث كيتا محاميث

كيتا سبنرث تلح ترلوفا بحوا اورع اورع جينا سبنرث برساتو ملالوءي بحسا دان توليسن مريكا والاوفون سجارا زاحيرث مريكا كليحاتن بربيزا فادا إيديولوجي فوليتيك مريكا

جونتوح مودح ايالح تينداكن ممفروؤوكاسي كاوم سنديري تنتع إيليمن مبنجي ملايو يع دتوليس اوليح ترسا كوك دان جوا سوي ليك ددالم بلوك ماسيع اسيع

ايني مبري امارن بسر كفاد بعسا ملايو سوفاى باعون دان سدر بحاوا اورع جينا، تيدق كيرا ددالم ماحوفون دلوار كراجأن كيني تلح ترع ترعن معوتوق كيتا سجارا تربوكا دكلاعن بعسا مريكا سحيعكاكن كيتا سنديري تيدق سدر بحوا كيتا سلوروح عمة ملايو سدع دفربودوح بودوحكن اوليح مريكا دكداي كوفي مريكا، دفاسر مريكا دان دتافك بينأن مريكا

كسيمفولنث، سلاكي اورع جينا بيبس معكوناكن بحسا دان توليسن مريكا اونتوق معجي دان معحينا كيتا اورع ملايو، كيتا جوكا برحق اونتوق بربوات دميكيان ملالوءي توليسن جاوي

سسوعكوحث، سجارح ادا منجاتت تنتع اوجودث فعخيانت بعسا يع معكاداي مارواح بعسا دعن منجادي تالي باروت فواق يع مموسوحي اورع ملايو دان اكام اسلام

جيكا ادا دكالاعن كيتا حاري ايني يع تيدق ماحو مليحت اوساحا مثاتوفادوكن عمة ملايو منجادي ثاتا
لايقكح مريكا تروس تروسن برادا موكابومي تانح ملايو ايني؟