Thursday, November 27, 2014

Hari Keputeraan Sultan Perak Ke-58Merafak Sembah Setinggi-tinggi Tahniah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, Sultan, Yang di-Pertuan Negara dan Raja Pemerintah Negeri Perak Darul Ridzuan dan Jajahan Takluknya, D.K., D.K.II (Selangor), D.K.S.A, S.P.C.M, S.P.T.S, S.P.M.P. (Perlis), Ph.D (Harvard), MPA (Harvard)

Sempena Hari Keputeraan ke-58

No comments: